Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

feed-image RSS 2.0
Mesto Brezová pod Bradlom
Odstávka elektrickej energie PDF Tlačiť E-mail

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.10.2014 bez dodávky elektriny v čase od 07:40 hod. do 14:20 hod. KONČINY č. 139, 140, 141, 142, 142/BL, 143, 144, 145, 146, 147, 258.

 
Územný plán mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom PDF Tlačiť E-mail

Mesto Brezová pod Bradlom vás podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") informuje o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom". Do tohto dokumentu je možné nahliadnuť  aj na   www.enviroportal.sk, prípadne na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsÚ v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

 

Vyvesené dňa: 17.10.2014
Zvesené dňa:

 
Vývoz žumpy PDF Tlačiť E-mail

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, ktorí nemajú odvod splaškovej vody do verejnej kanalizácie a majú vybudovanú žumpu, že zabezpečí podľa požiadaviek občanov vývoz žumpy. Požiadavky na vývoz žumpy nahláste na oddelenie výstavby ,ÚP, ŽP a dopravy osobne alebo telefonicky na č. 034/694 22 25 najneskôr do 27.10.2014.  Náklady spojené s vývozom si občania hradia z vlastných prostriedkov.

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí prerokovania návrhu Územného plánu PDF Tlačiť E-mail

Orgán územného plánovania – Mesto Brezová pod Bradlom, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. - O obecnom zriadení, v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že návrh Územného plánu mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom je od 15. októbra 2014

Čítať celý článok...
 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Brezovej pod Bradlom PDF Tlačiť E-mail

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta v Brezovej pod Bradlom

 

 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 1 z 2
 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
12 °C