Obsah

20.04.2018

Pozvánka na MsZ

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 25. apríla 2018 (pondelok) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

19.04.2018

Pozvánka

Pozvánka na futbalový zápas

Pozývame všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas, ktorý sa odohrá v sobotu 21. 4. 2018 o 16:00 hod. na domácom ihrisku s mužstvom zo Starej Turej B - Kostolného.

Detail

19.04.2018

Pozvánka

Pozývame vás na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848.

Detail

19.04.2018

Pozvánka

Pozývame vás na tradičné stavanie mája

Mesto Brezová pod Bradlom, DHZ Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom vás pozývajú na tradičné STAVANIE MÁJA.

Detail

19.04.2018

Pozvánka

Spomienkové slávnosti 3. a 5. mája

Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR. Podrobné údaje a program nájdete v prílohe.

Detail

10.04.2018

Pozvánka

Florbalový turnaj

OZ Charis, ZŠ Brezová pod Bradlom, CVČ DOMČEK Brezová pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých športových priaznivcov na florbalový turnaj.

Detail

10.04.2018

Oznam

Pomôžte nájsť strateného psa

Majiteľka strateného psa prosí o pomoc.

Detail

09.04.2018

Štatistický úrad

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiacfh a u jednotlivcov.

Detail

09.04.2018

pozvánka

Beseda so spisovateľkou a novinárkou Ivanou Havranovou

Mestská knižnica vás pozýva na besedu so spisovateľkou a novinárkou Ivanou Havranovou.

Detail

05.04.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená distribúcia elektriky.

Detail

28.03.2018

Oznam

Výberové konanie

Mesto Brezová pod Bradlom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Budovateľská ulica 348/11, Brezová pod Bradlom.

Detail

28.03.2018

Oznam

Oznam

Z dôvodu revitalizácie prízemia Národného domu Štefánikovho je v dňoch 26. 3. až 20. 4. 2018 Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča zatvorená.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

20.03.2018

Pozvánka

Pozvánka na futbalový zápas 1. jarného kola 7. ligy - juh

V sobotu 24. marca 2018 sa začína 1. jarné kolo vo futbale 7. ligy - juh.

Detail

14.03.2018

Oznam mestskej polície

Mestská polícia Brezová pod Bradlom oznamuje, že dohľad na priechodoch pre chodcov je opäť zabezpečený.

Detail

13.03.2018

Dotazník

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom - DOTAZNÍK

Mesto Brezová pod Bradlom zverejňuje dotazník, ktorý bude slúžiť na lepšie a efektívnejšie vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb. Vyjadrite, prosím, v ňom svoj názor na súčasnú situáciu v sociálnej oblasti a navrhnite jej ďalší rozvoj. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Detail

13.03.2018

Oznam

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

Vážení občania, v mene Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vás upozorňujeme, že v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Detail

06.03.2018

ponuka

Ponuka práce

Ponuka práce

Detail

02.03.2018

Oznam

Zápis detí do materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje rodičom, že dňa 9. mája 2018 v čase od 10.00 hod. do 15,00 hod. bude prebiehať zápis do materských škôl na školský rok 2018/ 2019.

Detail

14.02.2018

Priehrada

Vodná stavba Brezová pod Bradlom sa pripravuje na rekonštrukciu

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

Detail

13.02.2018

Ponuka

Voľné pracovné miesto

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Adonis, n.o. prijme do pracovného pomeru kuchára/ kuchárku.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma PFS, a.s. prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma Kamenárstvo KAMEX prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

12.01.2018

Oznam

Daň z nehnuteľnosti

Oznam pre daňovníkov, ktorým v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok a upozornenie pre daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

21.04.2018

POzvánka

Florbalový turnaj

OZ Charis, CVČ Brezová pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú všetkých športových priaznivcov na florbalový turnaj.

Detail

21.04.2018

POzvánka

Pozvánka na futbalový zápas

Pozývame všetkých športových priaznivcov na futbalový zápas, ktorý sa odohrá v sobotu 21. 4. 2018 o 16:00 hod. na domácom ihrisku s mužstvom zo Starej Turej B - Kostolného.

Detail

18.04.2018 - 05.05.2018

spomienkové slávnosti 3. a 5. mája

Spomienkové slávnosti 3. a 5. mája

Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR. Podrobné údaje a program nájdete v prílohe.

Detail

17.04.2018 - 30.04.2018

stavanie mája

Pozývame vás na tradičné stavanie mája

Mesto Brezová pod Bradlom, DHZ Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na tradičné STAVANIE MÁJA 30. apríla 2018 o 16.00 hod. Nám. gen. M. R. Štefánika. Výzdoba: DFS Iskerka, ZUŠ Brezová pod Bradlom Program: Hudobná skupina KOŽKÁRI z Brezovej Stánok s občerstvením.

Detail

11.04.2018 - 27.04.2018

pamätná tabuľa dejov roku 1848

Pozývame vás na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848 v piatok 27. apríla 2018 Program: ● 17.00 hod., Pamätná izba D. S. Jurkoviča, ND Štefánikov Audiovizuálna prezentácia brezovská jar 1848 ● 17.30 hod., Nám. gen. M. R. Štefánika Spomienka na mieste udalostí brezovskej jari 1848 na námestí pred šaškovským domom • FS Brezová - replika červeno-bielej národnej zástavy, mládenec v študentskom odeve a dievča v brezovskom kroji • príhovory • báseň • Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom

Detail