Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

Dôležité inormácie ÚPSVaR PDF Tlačiť E-mail

Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu si boli povinní vymeniť parkovací preukaz do 31.12.2012. Podľa zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods.11 :

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. decembra 2008, platí do 31. decembra 2012, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa uvedeného zákona účinného od 1. januára 2009.

Parkovací preukaz vydaný po 1.1.2009 zostáva naďalej v platnosti a nemusí sa vymieňať!

O vydanie parkovacieho preukazu treba požiadať písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na odbore sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Tlačivo žiadosti môže občan vypísať osobne priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Následne bude príslušný orgán postupovať v zmysle právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Potrebné je doložiť občiansky preukaz a 1x fotografiu (3x3cm), prineste aj staré doklady (-2 kartičky park. preukazov do auta) a staré označenie auta 01 ( -1 kartička).

Parkovací preukaz, je už so znakom Európskej únie, ktorý platí v celej Európskej únii.

Súčasne s výmenou označení motorových vozidiel prebieha aj výmena preukazov občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaných pred 1. januárom 2009 za preukazy s ochrannými známkami. Potrebné je predložiť pôvodný preukaz ŤZP, ŤZP/S, občiansky preukaz a 1 fotografiu (3x4 cm). Lehota na výmenu ŤZP preukazov končí 31. decembra 2013. – Podľa Zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods.10

Pre občanov ZŤP z okresu Nové Mesto nad Váhom ( vrátane Stará Turá) sa vymieňajú preukazy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom (Hviezdoslavova 36, zelená budova, 4.posch., č.dverí: 404) pre občanov z okresu Myjava sa vymieňajú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Myjava, M.R. Štefánika 6, 2.poschodie, č. dverí 216, v uvedených úradných hodinách:

Pondelok   8.00 hod. – 12.00 hod.      13.00 hod. – 15.00 hod.

Utorok        8.00 hod. – 12.00 hod.      13.00 hod. – 15.00 hod.

Streda       8.00 hod. – 12.00 hod.      13.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok      8.00 hod. – 12.00 hod.

Telefonický kontakt – Nové Mesto nad Váhom: 032/2442 640, klap.- 670, 671, 673

Telefonický kontakt – Myjava: 034/2445 671

 
 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
5 °C