Obsah

14.03.2018

Oznam mestskej polície

Mestská polícia Brezová pod Bradlom oznamuje, že dohľad na priechodoch pre chodcov je opäť zabezpečený.

Detail

13.03.2018

Dotazník

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Brezová pod Bradlom - DOTAZNÍK

Mesto Brezová pod Bradlom zverejňuje dotazník, ktorý bude slúžiť na lepšie a efektívnejšie vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb. Vyjadrite, prosím, v ňom svoj názor na súčasnú situáciu v sociálnej oblasti a navrhnite jej ďalší rozvoj. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Detail

13.03.2018

Oznam

Ochrana lesov pred požiarmi - opatrenia

Vážení občania, v mene Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vás upozorňujeme, že v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Detail

06.03.2018

ponuka

Ponuka práce

Ponuka práce

Detail

02.03.2018

Oznam

Zápis detí do materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje rodičom, že dňa 9. mája 2018 v čase od 10.00 hod. do 15,00 hod. bude prebiehať zápis do materských škôl na školský rok 2018/ 2019.

Detail

28.02.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. informuje verejnosť o prerušení distribúcie elektriny.

Detail

14.02.2018

Priehrada

Vodná stavba Brezová pod Bradlom sa pripravuje na rekonštrukciu

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

Detail

13.02.2018

Ponuka

Voľné pracovné miesto

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Adonis, n.o. prijme do pracovného pomeru kuchára/ kuchárku.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma PFS, a.s. prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

06.02.2018

Inzercia

Voľné pracovné miesta

Firma Kamenárstvo KAMEX prijme do pracovného pomeru zamestnancov.

Detail

12.01.2018

Oznam

Daň z nehnuteľnosti

Oznam pre daňovníkov, ktorým v roku 2017 pribudol v meste Brezová pod Bradlom byt, nebytový priestor, dom alebo pozemok a upozornenie pre daňovníkov, ktorí ešte nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností alebo ostatné miestne dane.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

18.03.2018 - 23.03.2018

logo pamätná izba

Oznam

V dňoch 19. až 23. 3. 2018 je Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča zatvorená

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail