Obsah

Vítame vás na webovej stránke mesta, ktorá prešla úpravou. Redesign webu neustále pokračuje.
Za pochopenie ďakujeme.

22.06.2017

PRIESKUM 1

PRIESKUM

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje prieskum za účelom zistenia počtu záujemcov o bývanie: - v nájomných bytoch - v bytoch v súkromnom vlastníctve - v rodinných domoch.

Detail

22.06.2017

Beh

Národný beh gen. M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých na 18. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. júla 2017.

Detail

21.06.2017

Urbanistická štúdia Horný rad 1

Urbanistická štúdia Horný rad

Nové bývanie a úplne nový vzhľad časti mesta Brezová pod Bradlom predstavuje autor urbanistickej štúdie Ing. arch. Juraj Antal

Detail

21.06.2017

Denné letné tábory

Centrum voľného času Domček poriada denné letné tábory pre deti od 6 - do 13 rokov.

Detail

19.06.2017

Rozhoduj

Rozhodujte o využití časti župných financií

ROZHODUJTE o tom, ktoré z takmer 40 inovatívnych projektov budú zrealizované z participatívneho komunitného rozpočtu TSK.

Detail

16.06.2017

Pozvánka na zasadnutie MsZ 21.6.2017 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ 21.6.2017

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 21. júna 2017 (streda) o 16. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

14.06.2017

foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP).

Detail

08.06.2017

Ponuka

Pracovná ponuka

REUTTER, popredný výrobca automobilových komponentov so sídlom v Myjave ponúka prácu v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Detail

07.06.2017

Ponuka

Pracovná ponuka

Drevárska spoločnosť Power Forest s.r.o. Brezová pod Bradlom prijme do zamestnania:

Detail

05.06.2017

Oznámenie

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude dňa 27.06.2017 v čase od 08:45 hod. do 14:45 hod. bez dodávky elektriny ulica KONČINY.

Detail

01.06.2017

Letná prevádzka MŠ

Letná prevádzka materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že počas letných mesiacov bude prevádzka materských škôl v našom meste nasledovná:

Detail

18.05.2017

Máš skvelý nápad ako podporiť rozvoj nášho kraja a chceš ho dať na papier?  1

Máš skvelý nápad ako podporiť rozvoj nášho kraja a chceš ho dať na papier?

Navrhnite vlastný enviroprojekt a získajte od župy peniaze na jeho realizáciu.

Detail

04.05.2017

Pozvánka na turnaje 2017

Zväz slovenských hádankárov a krížovkárov, krúžok Chrobáci a Mesto Brezová pod Bradlom Vás srdečne pozývajú na 9. ročník krížovkárskeho turnaja O pohár M. R. Štefánika.

Detail

16.11.2016

Zasielanie SMS správ občanom

Zasielanie SMS správ občanom

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že projekt "Zasielanie SMS správ občanom" bol dňa 16. novembra 2016 opäť spustený.

Detail

14.11.2016

Európska únia

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020. Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev.

Detail

01.07.2017

Pozvánka

Národný beh gen. M. R. Štefánika - 18. ročník

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých na 18. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika, ktorý sa uskutoční v sobotu 1. júla 2017.

Detail

05.07.2017

Pozvánka

Letný výstup na Klenovú - 1. ročník

Klub turistov Brezová Vás pozýva na Letný výstup na Klenovú 1.ročník, ktorý sa uskutoční 5. júla 2017.

Detail

08.07.2017

Pingpongový turnaj 1

Pingpongový turnaj

OBČIANSKE ZDRUŽENIE POSOLSTVO V SPOLUPRÁCI S RÍMSKOKATOLÍCKOU FARNOSŤOU V BREZOVEJ POD BRADLOM VÁS POZÝVAJÚ NA PINGPONGOVÝ TURNAJ DŇA 8.7.2017 SO ZAČIATKOM O 10. HODINE V AREÁLI FARSKEJ ZÁHRADY.

Detail

05.08.2017

Pozvánka

Brezofská špacírka - 5. ročník

Klub slovenských turistov TUBRKA Brezová pod Bradlom v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom vás pozývajú na 5. ročník turistického pochodu BREZOFSKÁ ŠPACÍRKA, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. augusta 2017.

Detail

18.08.2017 - 19.08.2017

Pozvánka a informácie pre účastníkov XXVI. BREZOVSKÉHO JARMEKU

Miesto konania: Brezová - Námestie gen. M. R. Štefánika

Detail