Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

 

Pozvánky zasadnutí

Programy zasadnutí MsZ

Zápisnice z rokovaní MsZ

Uznesenia MsZ

 

Komisie MsZ

Zloženie MsZ vo volebnom období 2010 - 2014

Rokovací poriadok

Zásady odmeňovania poslancov

 


 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
12 °C