Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

feed-image RSS 2.0
Kompetencie
PDF Tlačiť E-mail

Sídlo:

Námestie gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom

 

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

 

Základné úlohy:

• zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mestského zastupiteľstva a ich organizačno-technického zabezpečenia , je podateľňou a výpravňou písomností mesta
• zabezpečovanie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie orgánov mesta, organizačno-technického zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta
• vypracovávanie písomných vyhotovení všetkých rozhodnutí primátora v správnom konaní
• pripravovanie návrhov nariadení a vykonávanie nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady a rozhodnutí primátora mesta
• podieľanie sa na vypracovávaní koncepcie rozvoja mesta
• zabezpečovanie ďalších úkonov k plneniu úloh samosprávy v zmysle ust § 4 ods.3 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 


 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
4 °C