Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

feed-image RSS 2.0
Samospráva mesta
PDF Tlačiť E-mail

Primátorka mesta:

Mgr. Eva Ušiaková 


 

Zástupca primátora mesta:

Ivan Ďurkovič


Hlavný kontrolór mesta:

 


Mestské zastupiteľstvo:

Ing. Slavka  Bajzová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Ján Bzdúšek, Jaroslav Ciran, Ing. Miroslav Ciran, Ivan Ďurkovič, Jaroslav Hôlka, Branislav Kovačech, Ivan Minárčiný, Ing. Viera Nemcová, Ing.  Ján Mikulina


Komisie:

Komisia pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu

Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky

Komisia vzdelávania, mládeže a športu

Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Komisia na ochranu verejného záujmu


Mestský úrad:

Prednosta

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy

Oddelenie sociálne, školstva a kultúry

Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov

Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia a dopravy

Oddelenie majetkové, regionálneho rozvoja a marketingu


Ostatné organizačné zložky mesta:

Mestská polícia

Dobrovoľný hasičský zbor

Mestská knižnica

Denné Centrum


Rozpočtové organizácie mesta s právnou subjektivitou:

Základná škola

Základná umelecká škola 


Príspevkové organizácie mesta s právnou subjektivitou:

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom


 

 

 


 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
2 °C