Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 16.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 13.30

Vyhľadávanie

Anketa

Záujem obyvateľov mesta o výstavbu domov – prípadne bytov v lokalite Horný rad
 

Newsletter

Chcete dostávať aktuality na Váš email?

RSS správy

feed-image RSS 2.0
Mesto Brezová pod Bradlom
Oznam technických služieb PDF Tlačiť E-mail

Technické služby mesta Brezová pod Bradlom oznamujú, že dňom 27.10.2014 ukončili vývoz bioodpadu od rodinných domov. Obyvatelia naďalej môžu bioodpad bezplatne voziť do zberového dvora Technických služieb na Staničnej ulici počas pracovných dní od 7. 00 hod. do 15. 00 hod.

 
Verejné predstavenie kandidátov na primátora mesta PDF Tlačiť E-mail

predstavenieMesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na verejné predstavenie kandidátov na primátora mesta, ktoré sa uskutoční 30.10.2014 o 17.00 hod. v kinosále ND Štefánikovho.

 
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na roky 2015 - 2017 PDF Tlačiť E-mail

Predložený návrh rozpočtu je zostavený v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov ako viacročný, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú záväzné.

Komentár k rozpočtu na roky 2015-2017

Rozpočet mesta na roky 2015 - 2017

 
Územný plán mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom PDF Tlačiť E-mail

Mesto Brezová pod Bradlom vás podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") informuje o záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom". Do tohto dokumentu je možné nahliadnuť  aj na   www.enviroportal.sk, prípadne na oddelení výstavby, ÚP, ŽP a dopravy MsÚ v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

 

Vyvesené dňa: 17.10.2014
Zvesené dňa:

 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí prerokovania návrhu Územného plánu PDF Tlačiť E-mail

Orgán územného plánovania – Mesto Brezová pod Bradlom, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie mesta, v súlade s §4 odst.3. písm.ch, zák. 369/1990Zb. - O obecnom zriadení, v zmysle §22 ods.2, 3 zákona č.50/1976 Zb.- Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje občanom a širokej verejnosti, že návrh Územného plánu mesta (ÚPN-M) Brezová pod Bradlom je od 15. októbra 2014

Čítať celý článok...
 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 1 z 2
 
Facebook Image
logo_digitalnemesto

Počasie

Weather data OK
Brezová pod Bradlom
1 °C