Obsah

Mestský úrad  Brezová pod Bradlom

Sídlo: 
Nám.  gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom

Tel. č. :
034/ 694 22  11
034/ 624 21  51

E-mail: 
mesto@brezova.sk                                                                                                                                    Web: