Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Útvar prednostky

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Koníková Monika, Mgr.

Telefón: +421346942221

E-mail: monika.konikova@brezova.sk

Malková Terézia

Telefón: +421346942221

Mobil: 0948355089

E-mail: terezia.malkova@brezova.sk

Nemcová Viera, Ing.

Telefón: +421346942229

Mobil: 0905722856

E-mail: viera.nemcova@brezova.sk

Plačková Gabriela, Ing.

Telefón: +421346942234

Mobil: 0911549205

E-mail: gabriela.plackova@brezova.sk