Obsah

Vítame vás na webovej stránke mesta, ktorá prešla úpravou. Redesign webu neustále pokračuje.
Za pochopenie ďakujeme.

Správy

Ponuka práce

Ponuka práce

MONTÁŽNY PRACOVNÍK/MONTÁŽNA PRACOVNÍČKA celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Biela pastelka

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje celonárodnú zbierku s názvom Biela pastelka 2017, ktorá sa uskutoční 22. a 23. septembra 2017. V tieto dni budú aj v našom meste dobrovoľní spolupracovníci ponúkať za odporúčaný finančný príspevok 1 Euro originálny zbierkový predmet, spinku v tvare Bielej pastelky. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková

Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska

Organizátori vás srdečne pozývajú na odborný seminár pri príležitosti 500. výročia reformácie 1517 - 2017 celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Upozornenie

Aktivácia vzdušného priestoru "ZUZANA" - streľba na maximálnu vzdialenosť

Dňa 25.9.2017 v čase od 7:00 do 9:00 hod. bude prebiehať aktivácia vzdušného priestoru. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková

Pozvánka na zasadnutie MsZ 28.9.2017

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 28. septembra 2017 (štvrtok) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Terka Malková
Pozvánka

Pozvánka pre priaznivcov turistiky

Klub turistov Brezová pozýva všetkých priaznivcov turistiky na 7. ročník Memoriálu Stana "Lúlača" Milčíka st. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Pracovná ponuka

Oznam o voľných pracovných miestach

Spoločnosť LEONI Slovakia s.r.o., odštepný závod Stará Turá, zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov pre medicínsku a automatizačnú techniku hľadá vhodných kandidátov na pozície Montážnik/Montážnička celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Výtvarná súťaž

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník. celý text

ostatné | 18. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž Petrohrad očami detí

Gubernátor mesta Sankt Peterburg Georgij Sergejevič Poltavčenko, Generálny konzul SR v Sankt Peterburgu PaedDr. Augustín Čisár, Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasujú výtvarnú súťaž Petrohrad očami detí. celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Pracovná ponuka

Pracovná ponuka

Volkswagen Slovakia ponúka stabilné zamestnanie s veľkým množstvom benefitov. celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Výpožičné hodiny

Výpožičné hodiny Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom oznamuje, že od 4. septembra 2017 sú výpožičné hodiny nasledovné. celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
plagat

Zber vozidiel na eko likvidáciu

VAMA METAL - výkup železa a farebných kovov
Priemyselná 277, Senica celý text

ostatné | 25. 8. 2017 | Autor: Terka Malková

Výhrená listina brezofského jarmečného mýta

Výhercovia si môžu prevziať ceny na sekretariáte MsÚ v pracovné dni od 21.8.2017 do 30.9.2017. Poukaz na víkendový pobyt (druhá cena) je potrebné si prevziať čo najskôr, je platný do 30.9.2017. celý text

ostatné | 19. 8. 2017 | Autor: Terka Malková
PRIESKUM 1

PRIESKUM

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje prieskum za účelom zistenia počtu záujemcov o bývanie:
- v nájomných bytoch
- v bytoch v súkromnom vlastníctve
- v rodinných domoch.
celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva 1

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva na výlet do rodiska Majstra Jana Husa, do Husinca v Juhočeskom kraji. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt  1

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt

Schválený projekt cezhraničnej spolupráce celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
Urbanistická štúdia Horný rad 1

Urbanistická štúdia Horný rad

Nové bývanie a úplne nový vzhľad časti mesta Brezová pod Bradlom predstavuje autor urbanistickej štúdie Ing. arch. Juraj Antal celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP). celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
Európska únia

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.
Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev. celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Gabriela Plačková