Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pozvánka

STEFANIK MINI TRAIL

Detský cezpoľný beh na Bradle STEFANIK MINI TRAIL - po prvýkrát sa staň súčasťou známej celoslovenskej akcie STEFANIK TRAIL, pretekov ultrabežcov po hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále z Bradla do Bratislavy. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
MRŠ

Mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik po stopách bojísk I. sv. vojny v Slovinsku a Taliansku

Počas dvojdňovej cesty, 14. až 16.9.2018, bude vypravený mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik. Špeciálnym vlakom si chcú organizátori CK Wagon Service uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Myšiarka ušatá

Žiadosť o trpezlivosť a ohľaduplnosť voči zvieratám

Vážení občania,
chceli by sme objasniť príčinu Vašich podnetov na mestskú políciu, ohľadom šíriacich sa zvukov zo stromov od cintorína. Zdrojom zvukov sú mláďatá Myšiarky ušatej, ktorá hniezdi v korunách stromov. celý text

ostatné | 16. 5. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Oznam

Prerušenie distribúcie elektriny

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená distribúcia elektriky. celý text

ostatné | 14. 5. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
#

Pomôžte nájsť Jacka

Stratil sa takýto krásny vlčiak, ktorý sa volá Jack, v lokalite Tehelńa. Akékoľvek informácie na t.č. 0903 480 517. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor: Terka Malková
FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc. celý text

ostatné | 3. 5. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Oznam

Letná prevádzka materských škôl

Zriaďovateľ materských škôl na území mesta Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných mesiacov bude ich prevádzka nasledovná. celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Štatistický úrad

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiacfh a u jednotlivcov. celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO. celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Gabriela Plačková
prvá prechádzajúci
z 2
posledná