Obsah

Používanie zábavnej pyrotechniky

Typ: ostatné
foto pyrotechnikyMestská polícia každý rok v decembri eviduje zvýšený počet oznámení na používanie zábavnej pyrotechniky. Ide o pyrotechniku, ktorá je voľne dostupná v predaji, napr. delobuchy, svetlice, petardy.

V tomto roku Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom, v ktorom je uvedené, že používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 na území mesta Brezová pod Bradlom je z dôvodu ochrany verejného poriadku zakázané. Mestská polícia bude prípadné porušenie tohto nariadenia riešiť ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 500 eur.

Zo zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii je povolené vykonávať ohňostrojské práce realizované len spôsobilými osobami, t. j. používať výrobky v kategórii F4. Ide o pyrotechniku, ktorá nie je voľne dostupná v predaji. Túto pyrotechniku je možné používať na základe povolenia obvodného banského úradu.


Vytvorené: 20. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 11. 2017 10:48
Autor: Terka Malková