Obsah

Vítame vás na webovej stránke mesta, ktorá prešla úpravou. Redesign webu neustále pokračuje.
Za pochopenie ďakujeme.

Správy

plagat

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

Srdečne Vás pozývame na oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania v Brezovej pod Bradlom v piatok 25. augusta 2017. celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Terka Malková
Hľadá sa majiteľ psíka 1

Hľadá sa majiteľ psíka

Mestská polícia hľadá majiteľa psíka. celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Filip Lang
STRETNUTIE NA LAVIČKE 1

STRETNUTIE NA LAVIČKE

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom Vás srdečne pozýva na „STRETNUTIE NA LAVIČKE“
Prednášať bude MUDr. Andrej Baloník, lekár záchrannej služby. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Terka Malková
Letná sezóna na kúpalisku sa začala ! 1

Letná sezóna na kúpalisku

Prevádzková doba je od 13.00 do 19.00 hod. alebo podľa počasia. Verejnosti je k dispozícii okrem veľkého plaveckého bazéna tiež malý detský bazén, pieskové ihrisko pre plážový volejbal a možnosť prenájmu lehátiek. Žiadame návštevníkov, aby dodržiavali návštevný poriadok a riadili sa pokynmi plavčíka. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Filip Lang

Výhrená listina brezofského jarmečného mýta

Výhercovia si môžu prevziať ceny na sekretariáte MsÚ v pracovné dni od 21.8.2017 do 30.9.2017. Poukaz na víkendový pobyt (druhá cena) je potrebné si prevziať čo najskôr, je platný do 30.9.2017. celý text

ostatné | 19. 8. 2017 | Autor: Terka Malková
XXVI. medzinárodný hudobný festival 1

XXVI. medzinárodný hudobný festival

XXVI. medzinárodný hudobný festival, slovenské historické organy. celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor: Filip Lang
PRIESKUM 1

PRIESKUM

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje prieskum za účelom zistenia počtu záujemcov o bývanie:
- v nájomných bytoch
- v bytoch v súkromnom vlastníctve
- v rodinných domoch.
celý text

ostatné | 26. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva 1

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Brezovej pod Bradlom Vás pozýva na výlet do rodiska Majstra Jana Husa, do Husinca v Juhočeskom kraji. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt  1

Projekt Dušan Samuel Jurkovič - náš architekt

Schválený projekt cezhraničnej spolupráce celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Filip Lang
VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE 1

VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE

VÝPOŽIČNÉ HODINY MESTSKEJ KNIŽNICE BREZOVÁ POD BRADLOM JÚL - AUGUST.
celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
Urbanistická štúdia Horný rad 1

Urbanistická štúdia Horný rad

Nové bývanie a úplne nový vzhľad časti mesta Brezová pod Bradlom predstavuje autor urbanistickej štúdie Ing. arch. Juraj Antal celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
#

Denné letné tábory

Centrum voľného času Domček poriada denné letné tábory pre deti od 6 - do 13 rokov. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
foto

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP). celý text

ostatné | 14. 6. 2017 | Autor: Filip Lang
Letná prevádzka MŠ

Letná prevádzka materských škôl

Mesto Brezová pod Bradlom ako zriaďovateľ materských škôl oznamuje, že počas letných mesiacov bude prevádzka materských škôl v našom meste nasledovná: celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Gabriela Plačková
Európska únia

Využívanie štrukturálnych fondov EÚ v rámci nového programového obdobia 2014-2020

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. apríla 2014 a 14. mája 2014 schválila znenie operačných programov Slovenskej republiky o využívaní štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014-2020.
Mesto Brezová pod Bradlom žiada a bude žiadať o nenávratný finančný prostriedok (NFP) z viacerých operačných programov (OP) z už vyhlásených výziev. celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Gabriela Plačková