Obsah

Centrum voľného času

Sídlo:

Nám. 7. apríla 409/20
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt:

www.cvcbrezova.edupage.org 

Riaditeľka: 

Zuzana Hrajnohová, poverená vedením

Vychovávateľ:

Bc. Maroš Sadák

 


SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016