Obsah

Materská škola Budovateľská

Sídlo:

Budovateľská  348
906 13 Brezová pod Bradlom


Riaditeľka: 

Anna Hajdučková

 

Kontakt:

Telefón: 034 /624 21 20,  0948 654 888

E-mail: 1.materska@brezova.sk

http://msbudovatelska.webnode.sk/


Učiteľky:

Alena Bachárová
Ľubica Ondreičková
Katarína Poláková
Ivana Šimová
Alžbeta Valková

 

Vedúca jedálne: 

Valéria Čierna

 


Správa o výchovnej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016