Obsah

Základná umelecká škola

 

ZUŠ

Sídlo:  

Horný rad 566/89
90613 Brezová pod Bradlom
 

Kontakt:     

Telefón:  034/ 6242 485
E-mail:    zus.brezova@zoznam.sk
 
 

Riaditeľka:   

Mgr. Jana Kazičková

 

Zástupkyňa:  

Mgr. Katarína Sedláková

 

Hudobný odbor:

Mgr. Ján Michalec - husle, sólová gitara, basgitara
Dušana Adamcová, DiS.art. - klavír, korepetície
Ján  Hasa, DiS.art. - bicie, keyboard, zobcová flauta
Anna Hašanová, DiS.art. - husle, gitara, cimbal, DFS hudobná zložka, violončelo
Viera Petruchová - zobcová flauta,  priečna flauta
Mgr.  Pavol Michalička - heligónka, korepetície DFS a spevu
Bc. Elena Konečná - spev

 

Výtvarný odbor:

Mgr.  Jana Kazičková   - výtvarné činnosti
Mgr.  Katarína Sedláková - PŠ keramika, výtvarné činnosti PŠ, výtv. činnosť II.stupeň, VT
Jana Koníková, DiS. -  výtvarné činnosti
Miloš Kováč, DiS. -  keramika

 

Tanečný odbor:

Ing.   Dušana Košnárová  - orientálne tance, HPP
Mgr. Dana Zruttová   -  folklór

 

Základná umelecká škola ponúka odbory pre deti, žiakov a dospelých  tieto odbory - výtvarný, hudobný, tanečný odbor, keramika. Škola niekoľkokrát ročne usporadúva koncerty a výstavy jej žiakov. Podrobné informácie získate od riaditeľky školy každý pracovný deň v čase od 1300 do 1600 hod.


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016


Akcie v ZUŠ

 

 

Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom vás pozýva na všetky svoje akcie organizované  v školskom roku 2016/2017.

 

 

 

 

 

 

PLÁN AKCIÍ ZUŠ Brezová pod Bradlom v šk. roku 2016/2017:

5. 9. 2016 - slávnostné otvorenie školského roku – o 14.00 hod.

5. - 8. 9. 2016  dodatočné prijímacie skúšky – skúšobné komisie – 14.-17.00

5. - 28. 9.2016  - FOTOGRAFIA VIERKY STRÝČKOVEJ – výstava v ZUŠ o 18.00

28. 9. 2016 - Stretnutie s rodičmi – 16.30  spoločenská sála

5. - 26. 10. 2016 - ŠTYRI ROKY- výstava Niny Abramovičovej v ZUŠ o 18.00

13. 10. 2016 JUBILANTI BUKOVEC koncert DFS

6 - 11. 10.2016 - Dary Zeme – výstava v ND MRŠ

27. 10. 2016 - Z ÚCTY K STARŠÍM - koncert pre starkých v ZUŠ o 16.30

3. - 29. 11. 2016 - DO NEKONEČNA - výstava J. Kazičkovej + K. Sedlákovej v ZUŠ o 16.30

10. 11. 2016 - Cena mesta  – MsÚ 15.00

1. - 22. 12. 2016 -VIANOČNÉ SKVOSTY Z REGÁLU A INÉ aj retrospektívna v ZUŠ 16.30 /25. výročie/

9. 12. 2016 -  POMIKULÁŠSKA KAPUSTNICA  -  v ZUŠ od 16.00 do 20.00

15. 12. 2016 VÝROČNÝ KONCERT K 25 -keND M.R.Š. o 17.00

18. a 26. 1. 2017 - prijímacie skúšky do ZUŠ do 2/2 - 14.00-17.00

11. -31. 1. 2017 - SPOMIENKOVÁ VÝSTAVA - výstava prác žiakov z roku 2016 – 14.30

2. - 22. 2. 2017 - EKOZUŠ - výstava z prác žiakov

13. - 24. 2. 2017 -  triedne prehrávky HO /+ rodičia /

13. - 24. 2. 2017 - ročníkové skúšky VO

3. - 24. 3. 2017  - Výstava Pavla Blažka

8. 3. 2017 - TÓNY PRE VŠETKY ŽENY /k MDŽ/ - koncert

16. 3. 2017 - Darcovia krvi – MsÚ

3. - 12. 4. 2017 -VEĽKONOČNÉ ZVYKY - výstava z prác žiakov 14.30

apríl Davidova harfa /HO príprava žiakov/

28. 4. 2017 -  Stavanie mája – námestie DFS

25. 4. -30. 5. 2017 - SKVOSTY SPOMIENOK- retrospektívna výstava z prác žiakov

11. 5. 2017 - DEŇ MATIEK -Spoločný program so ZŠ, CVČ a MŠ – ND MRŠ

13. 5. 2017 -  VÝROČNÝ KONCERT DFS ISKERKA /35. výročie/

máj 2017  - MOJEJ NAJDRAHŠEJ - program HO v ZUŠ – stretnutie s rodičmi

máj 2017  - Deň otvorených dverí pre deti z MŠ, ZŠ - koncert

25. 5. 2017 -  1. prijímacie skúšky do ZUŠ 14.00-17.00

31. 5. 2017 -  2. prijímacie skúšky do ZUŠ 14.00-17.00

7. - 30. 6. 2017 - VO ABSOLVENTSKÁ– Absolventi 2016

9. 6. 2017 -  ABSOLVENTI 2016 - koncert

12.- 16. 6. 2017 -  ročníkové postupové skúšky

12. - 16. 6. 2017 - praktické a teoretické absolventské skúšky HO, TO, VO

jún 2017 - účasť VO na Dni otvorených dverí v Záhorskej galérii  /stretnutie s umením/ 

30. 6. 2017 - Slávnostné ukončenie školského roka /aj na námestí /