Obsah

Pozvánky na podujatia

18.04.2018 - 05.05.2018

Spomienkové slávnosti 3. a 5. mája

Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR. Podrobné údaje a program nájdete v prílohe.

Detail Kultúra a kultúrne podujatia

17.04.2018 - 30.04.2018

Pozývame vás na tradičné stavanie mája

Mesto Brezová pod Bradlom, DHZ Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom Vás pozývajú na tradičné STAVANIE MÁJA 30. apríla 2018 o 16.00 hod. Nám. gen. M. R. Štefánika. Výzdoba: DFS Iskerka, ZUŠ Brezová pod Bradlom Program: Hudobná skupina KOŽKÁRI z Brezovej Stánok s občerstvením.

Detail Kultúra a kultúrne podujatia

11.04.2018 - 27.04.2018

Pozývame vás na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848 v piatok 27. apríla 2018 Program: ● 17.00 hod., Pamätná izba D. S. Jurkoviča, ND Štefánikov Audiovizuálna prezentácia brezovská jar 1848 ● 17.30 hod., Nám. gen. M. R. Štefánika Spomienka na mieste udalostí brezovskej jari 1848 na námestí pred šaškovským domom • FS Brezová - replika červeno-bielej národnej zástavy, mládenec v študentskom odeve a dievča v brezovskom kroji • príhovory • báseň • Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom

Detail Kultúra a kultúrne podujatia

01.01.2018 - 31.12.2018

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail Kultúra a kultúrne podujatia