Obsah

Pozvánky na podujatia

01.01.2018 - 31.12.2018

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018: Mesto Brezová pod Bradlom si vyhradzuje právo na zmenu programu. Bližšie informácie o jednotlivých akciách bude Mesto Brezová pod Bradlom zverejňovať včas pred ich konaním na vývesných tabuliach, na webovej stránke a v mestskom rozhlase.

Detail Šport a športové podujatia