Obsah

Kultúra a kultúrne podujatia

Pamätná izba


 

Akcia

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

spomienkové slávnosti 3. a 5. mája
18. 4. 2018 - 5. 5. 2018 začiatok od 14:51
Miesto konania: Bradlo, Brezová pod Bradlom, Košariská
Pozývame vás na Spomienkové slávnosti pri príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR. Podrobné údaje a program nájdete v prílohe. celý text

stavanie mája
17. 4. 2018 - 30. 4. 2018 začiatok od 13:20
Miesto konania: Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom, DHZ Brezová pod Bradlom a TS Brezová pod Bradlom
Vás pozývajú na tradičné
STAVANIE MÁJA

30. apríla 2018 o 16.00 hod. Nám. gen. M. R. Štefánika.
Výzdoba: DFS Iskerka, ZUŠ Brezová pod Bradlom
Program: Hudobná skupina KOŽKÁRI z Brezovej
Stánok s občerstvením. celý text

pamätná tabuľa dejov roku 1848
11. 4. 2018 - 27. 4. 2018 začiatok od 13:21
Miesto konania: Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na Slávnosť 170. výročia udalostí brezovskej jari 1848 v piatok 27. apríla 2018Program:
● 17.00 hod., Pamätná izba D. S. Jurkoviča, ND Štefánikov
Audiovizuálna prezentácia brezovská jar 1848
● 17.30 hod., Nám. gen. M. R. Štefánika
Spomienka na mieste udalostí brezovskej jari 1848
na námestí pred šaškovským domom
• FS Brezová - replika červeno-bielej národnej zástavy,
mládenec v študentskom odeve a dievča v brezovskom
kroji • príhovory • báseň • Mužský cirkevný spevokol
ECAV Brezová pod Bradlom
celý text

logo pamätná izba
26. 3. 2018 - 20. 4. 2018 začiatok od 11:03
Miesto konania: Národný dom Štefánikov
Z dôvodu revitalizácie prízemia Národného domu Štefánikovho je v dňoch 26. 3. až 20. 4. 2018 Pamätná izba Dušana S. Jurkoviča zatvorená.
celý text

Brezová pod Bradlom erb mesta
1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 začiatok od 11:44
Miesto konania: Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018.
Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku. celý text