Obsah

Mesto Brezová pod Bradlom, plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2017

Mesto Brezová pod Bradlom Vás v roku 2017 pozýva na nasledujúce kultúrno-spoločenské a športové podujatia:

Dátum konania: 2. 1. 2017 - 14. 11. 2017

Miesto konania: Brezová pod Bradlom, Brezová pod Bradlom

Typ akcie: ostatné

Organizátor: mesto Brezová pod Bradlom

Doba trvania: 316.4 dní

Mesto Brezová pod Bradlom
Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2017JANUÁR
 január 95. výročie narodenia Jána Juríčka (29. 1., nedeľa)
Mestská knižnica, medailón k 95. výročiu narodenia Jána Juríčka spojený s výstavou literatúry 


FEBRUÁR 
● 11. 2. (sobota) Tradičná brezovská zabíjačka, 11. ročník, Nám. Gen. M. R. Štefánika


MAREC
● 7. 3. (utorok) 170. výročie narodenia Martina Lacka alias sváka Ragana. Súťaž ilustrácií s témou „Sváko Ragan v ilustrácii“. Súťaž vyhlásená pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, jednotlivcov - širokú verejnosť (všetky vekové kategórie v našom meste). Usporiadateľ súťaže: Mesto Brezová pod Bradlom. 
● 8. 3. (streda) MDŽ, program pre ženy v ZUŠ
Poznámka: ZUŠ zastreší programom kultúrno-spoločenskú akciu pre celé mesto.  
● 10. a 24. 3.* (piatky) Jarné všeličo - tvorivé dielničky, veľkonočné inšpirácie s Evou Stankovou.
● 13. – 19. 3. Týždeň slovenských knižníc, Mestská knižnica:
- informatická výchova o knižnici pre deti MŠ
- slávnostný zápis prvákov do knižnice
- literárna a výtvarná súťaž k 95. výr. nar. a 25. výr. úmrtia E. Čepčekovej              
● 16. 3. (štvrtok) Darcovia krvi, slávnostné odovzdávanie plakiet darcom krvi v obradnej sieni MsÚ za účasti SČK Senica.
● marec 200. výročie narodenia J. M. Hurbana (19. 3., nedeľa)
Výstava + prezentácia v Pamätnej izbe D. S. Jurkoviča
Výstava literatúry k 200. výročiu narodenia Jozefa Miroslava Hurbana + medailón o spisovateľovi, Mestská knižnica.
● 28. 3. (utorok) Deň brezovských učiteľov, verejné poďakovanie jubilujúcim býv. pedagógom spojené s kult. programom a spoloč. stretnutím všetkých pedagógov. V priestoroch ZŠ.
● marec Stretnutie s olympionikmi (Matej Tóth, D., J. Velďákové), Atletická dráha ZŠ a MsÚ.
● marec Macko uško, ZUŠ.


APRÍL
● 7. 4. (štvrtok) 72. výročie oslobodenia mesta – pietna spomienková slávnosť, pásmo o M. Marečkovi, pre školy a verejnosť.
● apríl Hovorená bibliografia k 95. výročiu narodenia spisovateľky Kláry Jarunkovej (28. 4.), Mestská knižnica.
● 28. 4. (piatok) Stavanie mája, podujatie spojené s hudobným programom a udržiavaním ľudových tradícii.
● apríl 210. výročie narodenia organára Martina Šaška (28. 4.).
● apríl Streetbalový turnaj, Multifunkčné ihrisko Dolné lúky.
● apríl Šport pre všetkých 2 – jarná časť, Matejková – Brezová pod Bradlom.
● apríl Šachový turnaj, Školská jedáleň pri ZŠ.


MÁJ
● 3. 5. (streda) Regionálna spomienková slávnosť na Bradle pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika.
● 6. 5. (sobota) Celoslovenská spomienková slávnosť na Bradle pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika.
● 6.-7. 5. (sobota, nedeľa) Otvorené majstrovstvá Slovenska v jazde na kolobežkách Brezová námestie – Bradlo.
● 11. 5. (štvrtok) 16.00 Deň matiek, slávnostný program detí MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ pre mamičky a širokú verejnosť.
● 13. 5. (sobota) 35. výročie DFS Iskerka, kultúrno-spoločenské podujatie.
● máj Beseda so slovenským detským spisovateľom, Mestská knižnica.        
● 17. 5. (streda) Atletické hry v ZŠ, ZŠ.
● 28. 5. (sobota) Turnaj M. R. Štefánika, Chrobáci – krížovkársky turnaj. Priestor v DC seniorov.
● máj Míľa pre mamu, k.ú. Brezová pod Bradlom.
● máj Partizánsky samopal, Matejková – Brezová pod Bradlom.


JÚN
● 1. 6. (štvrtok) od 15.00 do 18.00 Deň detí – zábavné popoludnie pre deti, rodičov.
● jún Vyhodnotenie súťaže: Číta celá trieda – 21. ročník, Mestská knižnica.
● 9. 6. (piatok) ŠTEFÁNIK TRAIL – paralelné preteky v kategóriách ultrajednotlivci a štafety (min. 4 - max. 7 členov) z Bradla do Bratislavypo hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále.
● 18. 6. (nedeľa) Deň otcov (rodinný cyklovýlet), k. ú. Brezová pod Bradlom.
● jún Florbalový turnaj, telocvičňa ZŠ.
● jún Brezovské atletické hry MŠ, DC.


JÚL
● 1. 7. 2016 (sobota) Národný beh gen. M. R. Štefánika – 18. ročník, Námestie gen. M. R. Štefánika.
● 6. 7. *(štvrtok) Spomienková slávnosť pri Husovom pomníku, 602. výročie upálenia majstra J. Husa a 95. výročie odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom.
21. 7. (piatok) 137. výročie narodenia M. R. Štefánika.
● 29. 7. (sobota) XXV. ročník Stretnutia miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová, stretnutie obcí v Brezovej pod Bradlom, ŠVS Brezová pod  Bradlom.
● 30. 7. (nedeľa) Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, stretnutie Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine.
● júl Nakopni leto, ŠVS Brezová pod  Bradlom.
● júl Futbalový turnaj o pohár primátorky, ŠVS Brezová pod  Bradlom


AUGUST
● 5. 8. (sobota) 3. ročník Súťaže vo varení guláša o brezovskú putovnú varešku.
● 5. 8. (sobota) Brezovská špacírka, Námestie gen. M. R. Štefánika.
● 18. - 19. 8. (piatok, sobota) XXVI. Brezofský jarmek – Slávnosti sváka Ragana, kultúrno-spoločenské podujatie, zachovávanie tradícii mesta. Pripomenieme si 755. výročie prvej písomnej zmienky Brizoua-Brezová. Výstava prác „Sváko Ragan v ilustrácii“.
● 28. 8. (pondelok) 72. výročie SNP - kladenie vencov pri pamätníku na Vajanského ul. a vo Dvoloch.
● august Športové hry pre občanov so ZŤP, priestor CVČ a DC.


SEPTEMBER
● 22. 9. (piatok) Deň Ozbrojených síl SR – v spolupráci s OS SR . Nám. gen. M. R. Štefánika a Pamätník hurbanovských bojov na Prietržskej.
● september Týždeň mobility, k.ú. Brezová pod Bradlom.
● september Šport pre všetkých 3 – jesenná časť, Matejková – Brezová pod Bradlom.


OKTÓBER
● 23. 10. Mesiac úcty k starším, kultúrne podujatie venované dôchodcom. Stretnutie pozvaných jubilantov. Obradná miestnosť MsÚ.
● október Ženy v slovenskej literatúre – Božena Slančíková Timrava (150. výr. nar.) a Terezia Vansová ( 75. výr. úmrtia), Mestská knižnica (2. 10. a 10. 10.).
● október (piatok - pondelok) 17.00 Dary zeme, výstava ovocia a zeleniny. Poznámka: Termín určuje OV SZZ Senica.
● október(sobota) Očami M. R. Štefánika. Poznámka: Termín určuje organizátor akcie Katarína Kubinová.
● október Burza starších kníh, Mestská knižnica.


NOVEMBER
● október/november Beseda so slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou, Mestská knižnica.                                                                                                      
● 11. 11. (sobota) Medzinárodný deň vojnových veteránov – Červené maky, pietna spomienková slávnosť pri príležitosti ukončenia 1. sv. vojny.
● 17. 11. (piatok) Deň boja za slobodu a demokraciu -Deň študentstva, kultúrny program, výstava …aj takto sme si žili.


DECEMBER
● 6. 12. (streda) Vitaj Mikuláš, NDŠ, Nám. Gen. M. R. Štefánika.    
● 12. 12. (utorok) Čas radosti, veselosti... Program detí MŠ, ŠK detí pri ZŠ, ZUŠ, členov DC Seniorov.
● 15. 12. Predvianočná kapustnica, charitatívna akcia - varenie kapustnice na námestí pred NDŠ.
● december Posedenie pri vianočných rozprávkach, Mestská knižnica.     
● 21. 12. (štvrtok) 70. výročie úmrtia arch. Dušana Sama Jurkoviča, Pamätná izba D. S. Jurkoviča.
● december Vianočný koncert – termín upresnený v priebehu roka.
● 31. 12. Silvester  
 

Poznámky:
Zmena programu vyhradená
Akcie označené hviezdičkou sú určené len predbežne


Okrem vyššie uvedených akcií si v r. 2017 pripomíname tieto výročia, ktoré by sme po zvážení a rozhodnutí vedenia mesta zaradili do plánu 2017:
50. výročie FS Brezová (1966/1967)
30. výročie založenia klubu dôchodcov, terajšieho DC seniorov (1987)   


PhDr. Matúš Valihora                                                Ing. Gabriela Plačková
MsÚ Brezová pod Bradlom                                     MsÚ Brezová pod Bradlom 
Útvar kultúry a miestnych tradícií                        Referát školstva, mládeže a športu                                                                                                


Vytvorené: 12. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2017 10:37