Obsah

Dokumenty mesta

Zásady

Etický kódex zamestnancov Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 559x | 07.10.2014

Zásady finančného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 320x | 07.10.2014

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stiahnuté: 444x | 07.10.2014

Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 413x | 07.10.2014

Zásady na prideľovanie bytov v nájomnom bytovom dome Stiahnuté: 598x | 07.10.2014

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 561x | 07.10.2014

VZN

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 o opatrovateľskej službe Stiahnuté: 61x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov Stiahnuté: 64x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 61x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Stiahnuté: 72x | 19.10.2017

Rok 2017 - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 59x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Ostriež" na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 73x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 57x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 60x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta Stiahnuté: 57x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 2/2017 o mestskej polícii Stiahnuté: 60x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 61x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 9 /2017 o prepravnej službe Stiahnuté: 64x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 67x | 19.10.2017

Rok 2017 - VZN č. č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Brezová pod Bradlom Stiahnuté: 61x | 19.10.2017

Stránka