Obsah

Elekronická úradná tabuľa


Úradná tabuľa

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Sadzobník správnych poplatkov01.01.201317.01.2013
Úprava pozemkov31.12.200916.01.2010
Info - sadzobník17.09.200803.10.2008

Kontrolor mesta

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 201708.12.201630.06.2017

Úradné oznamy

pripravuje sa