Obsah

Späť

Dodatočné povolenie zmeny stavby EBASTAV

Vyvesené: 31. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 11. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť