Obsah

Späť

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť