Obsah

Späť

Dodatok č. 1 VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť