Obsah

Späť

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť