Obsah

Späť

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o opatrovateľskej službe

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť