Obsah

Späť

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 15. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť