Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polroka 2018

Vyvesené: 21. 11. 2017

Dátum zvesenia: 7. 12. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť