Obsah

Späť

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené: 26. 9. 2017

Dátum zvesenia: 27. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť