Obsah

Späť

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania konania

Vyvesené: 13. 2. 2018

Dátum zvesenia: 1. 3. 2018

Zodpovedá: Terka Malková

Späť