Obsah

Späť

Číslo rokovacie: M-BpB 241/2017 – MOZ02 - ROZ

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy v byte č.3, sídl. D. Jurkoviča 425/1, Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 12. 9. 2017

Dátum zvesenia: 28. 9. 2017

Zodpovedá: Gabriela Plačková

Späť