Obsah

Späť

Stavebné povolenie „Záhradná chatka“, ZO Pod Ostriežom

Vyvesené: 3. 11. 2017

Dátum zvesenia: 19. 11. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť