Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v správnom konaní

Vyvesené: 2. 3. 2018

Dátum zvesenia: 18. 3. 2018

Zodpovedá: Terka Malková

Späť