Obsah

Späť

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania

Vyvesené: 3. 10. 2017

Dátum zvesenia: 19. 10. 2017

Zodpovedá: Terka Malková

Späť