Menu
Mesto Brezová pod Bradlom
Mesto Brezová pod Bradlom

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie
Mapa webu RSS

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

 Opis:

Drobné stavby sú :
Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

  1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
  2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice),
  3. stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. slady krmiva, náradia alebo hnojiva),
  4. oplotenie,
  5. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  6. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Doba vybavenia je do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.
Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osôb.
Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu Trnava.
Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu.
Potrebné je doložiť tieto doklady: doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi, jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach, jednoduchý technický opis stavby.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Súvisiace predpisy:§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel, § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

Poplatok:        10 € pre fyzické osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).
                        30 € pre právnicke osoby (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).

Správny poplatok za ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80 € (zaplatiť v pokladni MsÚ, alebo na účet mesta).

Tlačivo:

ohlásenie drobnej stavby

Kontaktná osoba:

Lenka Horniačková, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad), II. poschodie Mestského úradu, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24, 0907 704 671

  


 

 

 

Ako vybaviť

Rekonštrukcia športoviska

Podpora opatrovateľskej služby II.

Riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Plagát riešenie migračných výziev v meste Brezová pod Bradlom

Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

Plagát vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom
 

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom

Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom
 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:358
TÝŽDEŇ:4361
CELKOM:2309286

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
hore