Obsah

Ohlásenie prác na odstránení poruchy (pre správcov jestvujúcich inžinierskych sietí)

Opis:

Slúži len pre správcov jestvujúcich inžinierskych sietí pri vzniku poruchy.

 Tlačivo:

oznámenie o odstránení poruchy na IS

 Kontaktná osoba: 

Lenka Horniačková, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad), II. poschodie Mestského úradu, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24, 0907 704 671