Obsah

Pridelenie resp. zrušenie parkovacieho miesta

Opis:

K žiadosti treba priložiť:

označenie vyhradeného parkoviska (uvedenie čísla parkoviska a parkovacieho miesta)

kópia parkovacieho preukazu resp. preukazu osobitného označenia vozidla (pri ŤZP)

kópia preukazu držiteľa Jánskeho plakety alebo medaily Jána Kňazovického

Súvisiace predpisy : § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Tlačivo:

žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta

žiadosť o zrušenie parkovacieho miesta

Kontaktná osoba: 

Lenka Horniačková, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy (stavebný úrad), II. poschodie Mestského úradu, Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, Brezová pod Bradlom, číslo dverí 13, telefónne číslo: 034/694 22 24, 0907 704 671