Obsah

Späť

Materiál na zasadnutie MsZ 28. 9. 2022 - Návrh VZN č. 4/2022 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Brezová pod Bradlom

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť