Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie MsZ 28. septembra 2022

Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta, v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 28. septembra 2022 (streda) o 15.00 hod.
vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom.

Pozvanka MsZ 28_9_2022 (386.63 kB)

Materialy na zasadnutie MsZ 28_9_2022 (367.66 kB)

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť