Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.

Mesto BREZOVÁ POD BRADLOM
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie
štatutárneho orgánu - konateľa

obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová pod Bradlom

Výberové konanie vo formáte pdf tu ku stiahnutiu: Vyberove konanie.pdf (249.5 kB)

Výberové konanie vo formáte word tu ku stiahnutiu: Vyberove konanie.docx (22.37 kB)Prihlášky spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte poštou na adresu Mesto Brezová pod Bradlom,  Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 90613  Brezová pod Bradlom alebo doručujte osobne do podateľne Mestského úradu Brezová pod Bradlom v termíne do 15. marca 2022 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením  „KONATEĽ MESTSKÝCH LESOV BREZOVÁ POD BRADLOM“

Vyvesené: 15. 2. 2022

Zodpovedá: Správca webu 1

Späť