Obsah

Formuláre a tlačiváformuláre a tlačivá

Či už ste občan, alebo podnikateľ, pri rôznych zámeroch vás zákon zaväzuje riadiť sa jeho príslušnými usmerneniami a svoje zámery konzultovať, nahlasovať, oznamovať, či žiadať o povolenie na príslušnom mestskom úrade. Využite túto sekciu a stiahnite si tlačivo, ktoré potrebujete. Dozviete sa tak o všetkých povinných prílohách a údajoch, bez ktorých by sme vašu žiadosť aj tak vybaviť nevedeli. Ak by ste si predsa len nevedeli dať rady, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese mesto@brezova.sk, príp. sa zastavte osobne na mestskom úrade.

Všetky potrebné dokumenty, tlačivá a formuláre nájdete v jednotlivých podsekciách.