Obsah

25.09.2018

Oznam

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektrickej energie:

Detail

20.09.2018

Pozvánka na zasadnutie MsZ 26.9.2018

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 26. septembra 2018 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

19.09.2018

Oznam

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

19.9.2018 Brezová pod Bradlom

Detail

14.09.2018

oznam

Príďte medzi nás a zacvičte si jogu

Denné centrum Brezová pod Bradlom

Detail

14.09.2018

Pozvánka

Pozvánka na prednášku uznávanej českej detskej psychologičky a rodinnej terapeutky Dr. Lidmily Pekařovej.

Srdečne vás pozývame na prednášku uznávanej českej detskej psychologičky a rodinnej terapeutky Dr. Lidmily Pekařovej. Je autorkou viacerých kníh, CD a DVD o výchove. K najznámejším patrí bestseller "Ako žiť a nezblázniť sa". Jej prednášky sú zaujímavé a dynamické - možno do nich priebežne vstupovať svojimi otázkami, postrehmi a skúsenosťami. Ak máte občas pocit, že vám dieťa vymenili, že každý rozprávate inou rečou, že "to" niekde viazne, drhne... táto prednáška je pre presne pre vás.

Detail

13.09.2018

oznam

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.

Detail

12.09.2018

Oznam

Predstavenie BIBLIE 100 na slávnostných bohoslužbách Božích v Brezovej pod Bradlom

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Českej republike predstaví BIBLIU 100 na slávnostných bohoslužbách Božích v Brezovej pod Bradlom 30. septembra 2018.

Detail

10.09.2018

oznam

Ponuka záujmových krúžkov na školský rok 2018/2019

Ponuka záujmových krúžkov Centra voľného času Domček v Brezovej pod Bradlom na školský rok 2018/2019.

Detail

06.09.2018

Prielohy

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Prielohy

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že v mesiaci september 2018 budú prebiehať rekonštrukčné práce na miestnej komunikácii Prielohy. Práce vykonáva spoločnosť Cesty Nitra, a.s., ktorá je víťazom verejného obstarávania.

Detail

20.08.2018

Výherná listina Jarmočného mýta

Ceny si je možné vyzdvihnúť na sekretariáte mestského úradu od pondelka 20.augusta do 30.septembra.

Detail

30.07.2018

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác

Mesto Brezová pod Bradlom hľadá stavebnú firmu prípadne živnostníka na uskutočnenie nasledovných stavebných prác:

Detail

30.07.2018

Oznam

Od 6. augusta začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade, preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť

Akciová spoločnosť Váhostav oznamuje občanom, že od 6. augusta 2018 začnú prebiehať stavebné práce na Brezovskej priehrade. Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť.

Detail

18.07.2018

IROP

Projekt Dušan S. Jurkovič – náš architekt

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje od 1. 1. 2018 projekt cezhraničnej spolupráce Dušan S. Jurkovič – náš architekt.

Detail

03.05.2018

FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

03.09.2018 - 27.09.2018

pozvánka Karel Novák - Slovenské motívy

Pozývame vás na výstavu obrazov Karel Novák - Slovenské motívy

Mesto Brezová pod Bradlom vás v rámci Brezovského kultúrneho leta pozýva na výstavu obrazov Karel Novák - Slovenské motívy. 3. až 9. september 2018 v čase od 10.00 až 18.00 hod. Zároveň vás pozývame na Slávnostnú vernisáž výstavy obrazov dňa 3. 9. 2018 o 16.30 hod. v spoločenskej sále ZUŠ.

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail