Obsah

21.06.2018

Pozvánka na zasadnutie MsZ 27.6.2018

Primátorka mesta Brezová pod Bradlom v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom 27. júna 2018 (streda) o 15. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ v Brezovej pod Bradlom, na ktoré Vás týmto pozýva.

Detail

19.06.2018

Oznam

Zastupovanie praktického lekára pre dospelých MUDr. Juraja Havlíčka

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje pacientom MUDr. Juraja Havlíčka, že v období od 18. júna 2018 do 4. júla 2018 z dôvodu čerpania dovolenky akútnych pacientov ošetrí MUDr. Pavol Tibenský a MUDr. Martin Ziman v Senici. Predpisovanie liekov pacienti vybavia v čase od 8,00 hod do 9,00 hod u MUDr. Pavla Tibenského.

Detail

18.06.2018

Pozvánka

Národný beh gen. M. R. Štefánika - 19. ročník

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých športových priaznivcov na 19. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. júna 2018.

Detail

15.06.2018

POzvánka

Majte dušu na správnom mieste

Správca Nadácie TA3 Peter Káčer sa aj tento rok poriadne zapotí. Svojou jazdou na špeciálne upravenom bicykli po Slovensku pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Počas posledného júnového týždňa prejde trasu z Komárna do Skalice. Bude však potrebovať aj vašu pomoc. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, tentokrát sa môžete pripojiť k Petrovi Káčerovi a sprevádzať ho na ceste kdekoľvek počas celej akcie.

Detail

15.06.2018

Kontrola komínov a plynových kotlov

Certifikovaní kominárski majstri a servisní pracovníci budú v našom meste od 25. do 26. júna 2018 k dispozícii na pravidelnú kontrolu zariadení.

Detail

14.06.2018

Pozvánka

Pozvánka na výstavu „Vznik česko-slovenských légií“

Pri príležitosti spomienkových osláv stého výročia vzniku Česko-Slovenska, Francúzsky inštitút na Slovensku, Národný dom Štefánikov a obcianske združenie Osobnosti Pod Bradlom s podporou organizácie Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale si Vás dovoľujú pozvat na vernisáž fotovýstavy „Vznik česko-slovenských légií“.

Detail

04.06.2018

Hlasuj

Zabojujme spoločne o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha v našom meste

Všetkým nám záleží na tom, aby sa naše deti viac hýbali. Mesto Brezová pod Bradlom preto prihlásilo našu základnú školu do projektu o vznik O2 Športovej akadémie Mateja Tótha na Brezovej.

Detail

30.05.2018

Oznam

Oznam Mestskej knižnice

Vážení čitatelia, Mestská knižnica v Brezovej pod Bradlom oznamuje, že počas mesiaca jún bude knižnica v sobotu zatvorená. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

29.05.2018

Oznam

Obmedzenie poskytovania Prepravnej služby

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom nášho mesta, že od 1.7. do 10.7.2018 nebude poskytovať Prepravnú službu z dôvodu čerpania dovolenky vodiča.

Detail

17.05.2018

MRŠ

Mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik po stopách bojísk I. sv. vojny v Slovinsku a Taliansku

Počas dvojdňovej cesty, 14. až 16.9.2018, bude vypravený mimoriadny vlak Gen. M. R. Štefánik. Špeciálnym vlakom si chcú organizátori CK Wagon Service uctiť všetkých padlých v prvej svetovej vojne.

Detail

03.05.2018

FPU

Skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice – dotácia z Fondu na podporu umenia

Mesto Brezová pod Bradlom Mestská knižnica vypracovali projekt: názov projektu: Knižnica pre mladých z programu 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra. Účelom projektu bola realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Detail

30.04.2018

Oznam

Letná prevádzka materských škôl

Zriaďovateľ materských škôl na území mesta Brezová pod Bradlom oznamuje, že počas letných mesiacov bude ich prevádzka nasledovná.

Detail

09.04.2018

Štatistický úrad

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií

Štatistický úrad SR v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiacfh a u jednotlivcov.

Detail

28.03.2018

Kohézny fond

Realizácia projektu Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (OPKZP-PO1-SC111-2016-10/36), ktorého zámerom je zlepšenie a intenzifikácia súčasného programu zberu DSO a BRKO.

Detail

26.03.2018

Oznam

Výsledky vzoriek vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že výsledky vzoriek vody zo studní, ktoré boli robené pri príležitosti Svetového dňa vody, sú k dispozícii na MsÚ Brezová pod Bradlom, útvar výstavby, životného prostredia a komunálnych činností – 1. poschodie (dvere č. 13 a 14) v čase úradných hodín.

Detail

14.02.2018

Priehrada

Vodná stavba Brezová pod Bradlom sa pripravuje na rekonštrukciu

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválilo dňa 26. januára 2018 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok Vodná stavba Brezová pod Bradlom - rekonštrukcia.

Detail

08.01.2018

Nábor DHZ

Nábor nových členov

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom hľadá nových členov.

Detail

18.12.2017

Oznam o zmene cestovného poriadku

Pridané dve výstupné zastávky na autobusovej linke do Bratislavy

Na základe požiadaviek občanov pridané dve zastávky, na ktorých je umožnený výstup.

Detail

11.12.2017

CVČ

Rekonštrukcia objektu Centra voľného času zrealizovaná

Mesto Brezová pod Bradlom získalo v tomto roku nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

18.09.2017

eGovernment

Elektronické služby - eGovernment

Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Detail

21.06.2018 - 20.07.2018

Výstava Vznik česko-slovenských légií

Pozývame Vás na výstavu Vznik česko-slovenských légií

Od 22. 6. do 20. 07. 2018 v priestoroch Múzea Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v Národnom dome Štefánikovom. Vernisáž: 21. 6. 2018 o 17.00 hod. Otvorené: nedeľa až streda 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.

Detail

30.06.2018

Pozvánka

Národný beh gen. M. R. Štefánika - 19. ročník

Mesto Brezová pod Bradlom pozýva všetkých športových priaznivcov na 19. ročník Národného behu gen. M. R. Štefánika, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. júna 2018.

Detail

01.01.2018 - 31.12.2018

Brezová pod Bradlom erb mesta

Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018

Mesto Brezová pod Bradlom si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmenu programu Plánu kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 2018. Bližšie informácie o jednotlivých podujatiach budú zverejnené včas pred ich uskutočnením na vývesných tabuliach, v mestskom rozhlase, na webe mesta a na facebooku.

Detail