Obsah

Mestský úrad  Brezová pod Bradlom

Sídlo: 
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
906 13 Brezová pod Bradlom

Tel. č. :
034/ 694 22  11
0948 497 070
 
E-mail: 
mesto@brezova.sk                                                                                                                                    Web: 

                      MsÚ