Obsah

MESTSKÝ ÚRAD  Brezová pod Bradlom

 

 

Sídlo:         Nám.  gen. M. R. Štefánika 1
                    906 13 Brezová pod Bradlom

 

Kontakt:    Tel. č. :   034/ 694 22  11
                                    034/ 624 21  51                  
                      E-mail:  mesto@brezova.sk
                      Web:      www.brezova.sk
 Uradné hodiny :

 

   

Pondelok

730  -   1630

Utorok

nestránkový deň

Streda

730  -   1630

Štvrtok

730  -   1530

Piatok

730  -   1330

26.07.2021

HaZZ

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 26. 7. 2021, 12.00 hod.

Detail

23.07.2021

9. ročník Brezofskej špacírky 1

9. ročník Brezofskej špacírky

Klub Brezovských turistov Tubrka vás pozýva na 9. ročník tradičného turistického pochodu Brezofská špacírka. Konať sa bude 7. augusta 2021 so štartom na Námestí gen. M. R. Štefánika pred Mestským úradom v Brezovej pod Bradlom.

Detail

22.07.2021

oznam

Zmena pri poskytovaní dotácií na stravu pre deti stravujúcich sa v školských jedálňach

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje všetkých zákonných zástupcov detí vo veku 6 až 15 rokov, že od 1. augusta dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu.

Detail

22.07.2021

plagát koncert

koncert Hudba veku melanchólie

Evanjelický cirkevný zbor Brezová pod Bradlom v spolupráci so Súborom Ensemble Thesaurus Musicum Vás srdečne pozývajú na koncert Hudba veku melanchólie v sobotu 31. 7. 2021 o 18.00 h.

Detail

22.07.2021

oznam

5. ročník pingpongového turnaja

Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Brezovej pod Bradlom vás pozývajú na 5. ročník pingpongového turnaja.

Detail