Obsah

Chrámový organ

Typ: ostatné
organŽalmista hovorí: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!  Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ (Ž 96,1-2)

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že túto výzvu môžeme naplniť a spievať Trojjedinému Pánu Bohu na slávu a česť v doprovode vzácneho nástroja - chrámového organa. Organ, ktorý sa nachádza v Evanjelickom a.v. chráme Božom v Brezovej pod Bradlom je prvým dielom nášho rodáka, brezovského organára Martina Šašku z roku 1834. Sme vďační Pánu Bohu za to, že sa v roku 2021 uskutočnil Reštaurátorský výskum a bol vypracovaný Návrh na reštaurovanie organovej skrine (Reštaurátorský výskum a vypracovanie návrhu na reštaurovanie organa v evanjelickom a.v. kostole, evidovaného v ÚZPF pod číslom 1584/1.Adresa pamiatky: Piešťanská 16/4, 906 13 Brezová pod Bradlom- II. etapa- reštaurátorský výskum organovej skrine). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (č. MK-2924/2021-423). Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie vypracoval Mgr.art. Peter Gregvorek - reštaurátor s pridelenou špecializáciou S1, S6- reštaurovanie drevených plastík, architektonických článkov a oltárnych architektúr, reštaurovanie kamenných plastík a architektonických článkov.
                                                                                                       
                                                                                                                                                Jana Bôžiková

organ


Vytvorené: 19. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2022 11:35
Autor: Správca webu 1