Obsah

Činnosť Mestskej polície počas koronavírusu

Typ: ostatné
Činnosť Mestskej polície počas koronavírusu 1Mestská polícia počas koronavírusu (od marca do 5. mája) riešila 258 skutočností.

▪️Riešených bolo 40 priestupkov, z toho bolo 31 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 6 proti verejnému poriadku, 1 porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta a 2 proti majetku.

▪️Na základe dožiadania mestská polícia doručila 11 zásielok a 8-krát vykonala šetrenie osôb k správam o povesti.

▪️Zistené boli 2 nedostatky, ktoré boli postúpené na riešenie príslušným správcom. Majiteľom boli odovzdané 4 nájdené veci ako mobilný telefón, doklady.

▪️Mestská polícia 11-krát spolupracovala s inými orgánmi pri riešení skutočností (Policajný zbor, MsÚ a pod.).

▪️Bolo prijatých 15 oznámení o pohybe túlavých psov na území mesta, 2 psi boli odchytení a odovzdaní držiteľom.

▪️Mestská polícia počas svojej neprítomnosti evidovala od občanov 143 neprijatých hovorov, ktoré sa snažila spätne preveriť a riešiť. Mestská polícia nevie personálne zabezpečiť 24-hodinovú službu.

▪️Mestská polícia riešila 61 porušení opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadne infekčného ochorenia COVID – 19, napr. pohyb osôb na verejnosti bez rúška, rozostupy, nerešpektovanie zákazu vstupu na detské ihriská.

Ďakujeme Mestskej polícii za nasadenie a pomoc pri riešení opatrení súvisiacich s koronavírusom v našom meste. 

Činnosť Mestskej polície počas koronavírusu 3


Vytvorené: 9. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2020 16:09
Autor: Správca webu 3