Obsah

Cirkevné oznamy

Typ: ostatné
cirkevné oznamy Vianoce + nový rok 2022Vianočné sviatky a nový rok:

ECAV Brezová pod Bradlom

VIANOČNÉ SVIATKY:
 

24. 12. 2021- Štedrý večer :

Verejné služby Božie nebudú.

Služby Božie budú vysielané prostredníctvom TVB o 17:00 hod.

Na Štedrý deň bude od 14:00 hod. do 16:00 hod. otvorený chrám Boží a sprístupnený na krátke individuálne modlitby.

25. 12. 2021 - 1. slávnosť Vianočná:

  ● 10:00 hod. v chráme Božom

  ● 14:00 hod. slávnostné nešporné služby Božie v chráme Božom

26. 12. 2021 - 2. slávnosť Vianočná:

  ● 10:00 hod. v chráme Božom (s prislúžením sviatosti Večere Pánovej)

31. 12. 2021 - Ukončenie občianskeho roka:

  ● 17:00 hod. v chráme Božom

1. 1. 2022 - Nový rok:

  ● 10:00 hod. v chráme Božom

2. 1. 2022 - Nedeľa po Novom roku:

  ● 10:00hod. v chráme Božom

6. 1. 2022 - Zjavenie Krista Pána mudrcom:

  ● 10:00 hod. v chráme Božom

9. 1. 2022 - 1. nedeľa po Zjavení:

  ● 10:00 hod. v chráme Božom

Drahí bratia a sestry, na základe prijatých a do 9. 1. 2022 platných opatrení sa služby Božie môžu konať len v režime OP, 1 človek na 25 metrov štvorcových.
Z tohto dôvodu vás prosíme o nahlásenie sa na služby Božie na t. č. 0918 828 125, aby sme v prípade záujmu vedeli zabezpečiť konanie viacerých bohoslužieb počas jednotlivých sviatkov a nedieľ.
Za pochopenie vopred ďakujeme.


 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brezová pod Bradlom

VIANOČNÉ SVIATKY:
 

24. 12. 2021- Slávnosť Narodenia Pána, Vigília

  ● svätá omša o 8:00 hod.

  ● 2 polnočné sväté omše: 21:15 hod. a 22:45 hod.

V predsieni kostola si môžete odpáliť Betlehemské svetlo.

25. 12. 2021 -  Slávnosť narodenia Pána - Vianoce , prikázaný sviatok

  ● 3 sväté omše: 8:00 hod.

                               9:30 hod.

                             11:00 hod.

26. 12. 2021 - Nedeľa Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

  ● 3 sväté omše: 8:00 hod.

                               9:30 hod.

                             11:00 hod.

1. 1. 2022, 2. 1. 2022, 6. 1. 2022 a 9. 1. 2022: 3 sväté omše: 8:00 hod., 9:30 hod.,11:00 hod.    

Drahí bratia a sestry,
na základe prijatých pandemických opatrení sa sväté omše budú konať v režime OP.
Na každú svätú omšu je potrebné sa zapísať na zoznam, ktorý sa nachádza na nástenke v predsieni kostola.Pravoslávna cirkevná obec v Brezovej pod Bradlom
oznamuje, že účasť na bohoslužbách je potrebné konzultovať na tel. čísle: 0903 108 186

Všetky bohoslužby budú prenášane aj naživo (online, live) na brezova.slovak-orthodox.church

24. 12. (11. 12.) Predvečer sviatku sv. Spiridona:

  ● 22:00 Celonočné bdenie (vsenočnaja)

25. 12. (12. 12.) Sviatok sv. Spiridona:

  ● 00:00 polnočná bohoslužba

26. 12. (13. 12.) Nedeľa svätých praotcov:

  ● 08:00 Liturgia

31. 12. (18. 12.) Koniec občianskeho roka:

  ● 18:00 Ďakovný moleben

1. 1. (19. 12.) Sobota pred Narodením Christovým:

  ● 17:00 Veľká večerňa

2. 1. (20. 12.) Nedeľa pred Narodením Christovým, svätých otcov:

  ● 08:00 Obednica (izobraziteľna)

6. 1. (24. 12.) Svätý večer. Predvečer Božieho narodenia:

  ● 06:00 Cárske časy

  ● 18:00 Veľké povečerie

7. 1. (25. 12.) Narodenie Hospodina a Spasiteľa nášho Iisusa Christa:

  ● 08:00 Utreňa

  ● 10:00 Liturgia

  ● 17:00 Veľká večerňa

8. 1. (26. 12.) Sobota po Narodení Christovom, Zbor Presvätej Bohorodičky:

  ● 08:00 Obednica (izobraziteľna)

  ● 17:00 Veľká večerňa

9. 1. (27. 12.) Nedeľa po Narodení Christovom, Spravodlivých Jozefa snúbenca, Dávida kráľa, Jakuba - brata Hospodinovho. Apoštola prvomučeníka arcidiakona Štefana:

  ● 08:00 Liturgia


Vytvorené: 21. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2021 17:56
Autor: Správca webu 1